Tag Archives: tâm ta thế nào đời ta thế ấy

TÂM TA THẾ NÀO ĐỜI TA THẾ ẤY

tâm ta thế nào đời ta thế ấy

Để hoàn thiện bản thân mình luôn cố gắng hoạn thiện nội tâm bên trong. Cũng có những lúc sẽ thấy chưa đúng như những gì mình nghĩ nhưng luôn ghi nhớ một điều rằng. Tâm ta thế nào, đời ta thế ấy. Bản thân con người ta không chỉ sống một lần mà có […]