Tag Archives: vụn vặt

NGƯỜI CỨ LÀM VIỆC “VỤN VẶT” “KHÔN LỎI” THÌ CHỪNG NÀO MỚI LỚN

NGƯỜI CỨ LÀM VIỆC “KHÔN LỎI”, “VỤN VẶT” THÌ CHỪNG NÀO MỚI LỚN.

Nhỏ mình hay được gọi là “bờm”. Nhưng việc ai gọi cứ gọi miễn mình không thấy mình khờ khạo là được. Đứa trẻ nào cứ lanh lanh lừa được bạn này, chọc ghẹo được bạn kia, làm được mấy trò ma mãnh hơn tuổi thì hay được gọi là “khôn”. Nhưng mình thấy không […]